Miêu Yêu Kỳ Đàm

Miêu Yêu Kỳ Đàm

img8.0
2024 Trọn bộ 85 Phút 9 Trung Quốc

xem phim Miêu Yêu Kỳ Đàm vietsub là một bộ phim rất hay.xem phim Miêu Yêu Kỳ Đàm vietsub giới thiệu cho bạn bè của bạn.xem phim Miêu Yêu Kỳ Đàm vietsub nói In order to retain the beautiful skin that does not belong to her and her lover Gong Tianbao, the ninety-year-old cat-demon dancer deliberately attracts the demon-catching Taoist priest Liuzhi, hoping to absorb his extraordinary cultivation.; The two-tailed black cat Xiaohei uses one tail to save her former savior, Liu Yuanzhi, the matrilocal son-in-law who married the ugly daughter of the prince's maternal uncle. From then on, she lives a comfortable life in seclusion with him, but little does she know that this would be a love tribulation that she could not avoid; About to turn nine years old, a young cat demon named Maoqiu needs to drink the blood of mouse spirits to grow her first tail. When she meets a mouse spirit, she unexpectedly becomes friends with him.; The love between a human and a demon is tragic and shocking..Bình luận Miêu Yêu Kỳ Đàm vietsub xem phim.

Đạo diễn: Fu Dung

Thể loại: Viễn Tưởng, Tình Cảm

Diễn viên: 張榕容, Wang Ziyi, Chen Yutong, Lai Jing, Lin Muran

Xem Phim
(8.0 sao / 1 đánh giá)
Background

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả các video và hình ảnh trên trang web này được thu thập từ internet. Trang web này chỉ cung cấp dịch vụ trang web và không lưu trữ tài nguyên hoặc tham gia ghi hoặc tải lên. Nếu các chương trình được bao gồm trên trang web này vô tình vi phạm bản quyền của công ty của bạn, vui lòng gửi email đến (chúng tôi sẽ loại bỏ nội dung vi phạm bản quyền trong vòng 3 ngày làm việc, cảm ơn bạn).

Sitemap